Ansvarsskador

Ansvarsskador

En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Hos vår ersättningstjänst får du anvisningar för och hjälp vid skadesituationer. Du kan göra en skadeanmälan smidigt på vår webbtjänst.

 

 

Se anvisningar för hur du ska gå till väga och hur du ska söka ersättning vid olika ansvarsskador:

Jag vållade en egendomsskada

Jag vållade en personskada

Jag drabbades av en personskada orsakad av någon annan

 Skriv ut sidan