Uträtta försäkringsärenden elektroniskt

Nainen ja tablet

På Mitt Fennia för privathushåll ser du ditt försäkringsskydd och du kan anmäla skador och skicka meddelanden till Fennia och Fennia Liv. Uppgifter om dina försäkringar samt handlingar och räkningar sparas på nättjänsten och du får enkelt tag på dem när som helst.

Som Fennias kund har du automatiskt tillgång till Mitt Fennia för privathushåll med dina personliga bankkoder.

Kom ihåg e-faktura

Börja använda e-faktura på din nätbank. Banken överför uppgifterna till Fennia.

Mitt Fennia för företag

Om du har ingått ett avtal om användning av Mitt Fennia för företag, kan du under samma session uträtta dina försäkringsärenden som privathushållskund. Om du använder en kombination med både användarnamn och lösenord, behöver du dina personliga nätbankskoder för att förflytta dig. Om du enbart använder nätbankskoder, kan du direkt flytta dig från tjänsten för företag till tjänsten för privathushåll.

Uträtta företagets försäkringsärenden elektroniskt

Mitt Fennia för företag: Anvisningar för nya användare

 Skriv ut sidan