Användarhantering

Vem kan ge behörigheter?

För företag som använder Mitt Fennia har man i Mitt Fennia fastställt minst en huvudanvändare eller en behörighetsadministratör. Dessa personer kan ge rättigheter till övriga användare.

Hur ger man behörigheter?

Huvudanvändaren eller behörighetsadministratören kan ge rättigheter under fliken Behörighetskontroll i Mitt Fennia. När man ger rättigheter behöver man användarens namn, personbeteckning och e-postadress. Rättigheterna träder i kraft genast när uppgifterna sparas.

Vilka behörigheter finns det?

För varje användare fastställs först användartyp. Man ger också behövliga försäkringsspecifika behörigheter.

Mitt Fennia för företag har tre användartyper:

Huvudanvändare

  • Rätt att ge behörigheter till övriga användare.
  • Fulla rättigheter att använda Mitt Fennia.

Behörighetsadministratör

  • Rätt att ge behörigheter till övriga användare.
  • Ska ha minst en försäkringsspecifik behörighet. Ge vid behov extra rättigheter.

Slutanvändare

  • Ska ha minst en försäkringsspecifik behörighet. Ge vid behov extra rättigheter.

Ta även del av

Användartyper och innehållet i behörigheter

Närmare anvisning om att ge behörigheter (på finska)

Att ge behörighet till en revisionsbyråanvändare, vars personbeteckning man inte har kännedom om (på finska)

 Skriv ut sidan