Sköt företagets försäkringsärenden elektroniskt

Hoida yrityksen vakuutusasiat kätevästi Oma Fenniassa

På Mitt Fennia för företag uträttar du smidigt företagets försäkringsärenden elektroniskt. På Mitt Fennia kan du anmäla skador, skicka elektroniska anmälningar, titta på räkningar och skicka meddelanden tryggt och säkert till Fennia via en krypterad anslutning.

Läs anvisningar för nya användare

Nättjänstens innehåll

På nättjänsten kan du se ditt företags giltiga försäkringsuppgifter om

 • lagstadgade olycksfallsförsäkringar
 • Företagarens olycksfallsförsäkringar
 • trafik- och bilförsäkringar
 • egendomsförsäkringar (Företagsskydd)
 • personförsäkringar (Fenniaskydd)
 • Fennia Livs liv-, pensions-, spar- och placeringsförsäkringar.

På nättjänsten kan du också

 • skicka in skadeanmälan och andra meddelanden
 • skicka meddelanden som rör bl.a. försäkringar och skador
 • titta på skadeuppgifter
 • se försäkringsbrev och räkningar (frånsett en del av Fenniaskyddets försäkringsbrev)
 • ta fram olycksfallsstatistik
 • se skickade anmälningar
 • få information om nya meddelanden, dokument och halvfärdiga anmälningar till din e-post eller telefon
 • beställ Green Card.

Gällande Fennia Livs, liv-, pensions-, spar- och gruppförsäkringar kan du

 • skicka ändringsbegäran och meddelanden
 • titta och ändra på kunduppgifter

Gällande spar-, pensions- och gruppförsäkringar kan du också

 • titta på placeringsobjekt och skicka ändringsbegäran gällande dem
 • gå till ett enskilt placeringsobjekts fondrapport
 • titta på din betalningshistorik
 • betala tilläggspremier
 • skicka ändringsbegäran om premieuppgifter.

I Fennia-Livskydd kan du också följa försäkringens försäkringspremie och -summa. Du ser försäkringsutdraget över Fennia-Pension och Fennia-Gruppension. I Fennia-Gruppension kan du titta på försäkringsuppgifter på grupp- eller individnivå och lägga till nya försäkrade.

Om du sköter flera företags försäkringsärenden, kan du enkelt sköta dem på samma gång.

 Skriv ut sidan