Har ditt företag kontroll över transportrisker?

Varutransportrisker

Varje dag skadas eller försvinner en stor mängd transportgods på olika håll i världen. En vara kan till exempel gå sönder, smutsas, fördärvas eller försvinna under en transport. En stor del av transportskadorna kan dock förebyggas.

Läs mer

Risker förknippade med transporter

Fraktförare och logistikföretag kan minska sina risker bland annat genom att känna till de lagar och avtal som bestämmer deras ansvar, se till att vagnparken och lagren hålls i skick och i god ordning och att de bevakas och hålls under uppsikt, planera transporter på förhand och skydda sig mot skador med ansvarsförsäkringar.

Läs mer

Ta hellre en försäkring än en risk

Med Fennias företagsförsäkringar skyddar du ditt företags egendom och tryggar verksamheten när en skada är framme.

Läs mer

Kuljetuskontti

Ta även del av

Riskhantering för smf-företag (på finska)

Säkerhetsinformation (på finska)

Aktuellt om säkerhet (på finska)

 Skriv ut sidan