Utgångspunkter för säkerhet i arbetet

Det är viktigt att se till att säkerheten i arbetet är i ordning för att arbetet ska löpa utan störningar. En säker arbetsmiljö resulterar i att produktiviteten och servicen förbättras: personalen arbetar effektivare och frånvaron till följd av olycksfall, arbetssjukdomar och sjukdomar minskar liksom personalomsättningen.

Fördelar med en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljön förbättras genom samarbete. Detta kräver enighet på arbetsplatsen om att säkerhet i arbetet behövs och om utvecklingsåtgärder. Ett synligt stöd och engagemang av ledningen, yrkeskunniga chefer som tar sitt ansvar för säkerheten i arbetet och personalen är viktiga.

Mer information

Lagstiftning om arbetarskydd
 
 

 

 Skriv ut sidan