Fennias tjänster inom säkerhet i arbetet

Fennias riskhanteringstjänster hjälper våra företagskunder att utveckla säkerheten och att skapa säkra ramar för en störningsfri verksamhet. Vi erbjuder verktyg för systematisk och långsiktig utveckling av säkerheten i arbetet samt rådgivning och handledning vid bekämpning av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.

Du når våra experter på säkerhet i arbetet via din kontaktperson på Fennia eller genom att lämna en kontaktbegäran.

Mobiltjänsten Turvallinen Yritys (Tryggt företag) bidrar till bättre säkerhetsarbete i företag

Fennia är med i sina kundföretags dagliga riskhantering och erbjuder fungerande verktyg för säkerhetsarbete i företag. Våra kundföretag får tillgång till en e-tjänst, med vilken de i realtid och enkelt kan anmäla säkerhetsbrister och tillbud i arbetet. Med hjälp av verktyget kan man också reda ut och beräkna risker i arbetet. Att reda ut och beräkna risker är en lagstadgad skyldighet, som gäller samtliga arbetsgivare. Det enkla verktyget finns med i de anställdas vardag i deras mobilapparater och datorer.

Tjänsten har tagits fram i samarbete med Fennia och expertföretaget i säkerhet Safetum Oy. Fennia erbjuder tjänsten avgiftsfritt till företagskunder som har en obligatorisk försäkring för arbetstid hos Fennia.

Ytterligare information:

Broschyren Paranna työturvallisuutta turvallisuusindeksin avulla (pdf, på finska) 

 Skriv ut sidan