Arbetstagare drabbad av olycksfall i arbetet eller på arbetsfärden

Gör så här

 • Den skadade ska kontakta FenniaVårdaren eller arbetsgivarens företagshälsovård, om han eller hon behöver vård och läkartid. FenniaVårdaren står till tjänst på 010 503 5900 (mån–sön 7–23).
  • FenniaVårdaren kan göra en preliminär olycksfallsanmälan, om man kommit överens om ett sådant förfarande mellan Fennia och företaget som tecknat försäkringen.
 • Arbetsgivaren anmäler olycksfallet till Fennia elektroniskt på Mitt Fennia eller på en försäkringsintygsblankett.
  • Om FenniaVårdaren redan gjort en preliminär olycksfallsanmälan, kompletterar arbetsgivaren anmälan på MittFennia.
  • Se till att på förhand fråga arbetstagaren om man får skicka uppgifter om skadeärendet till honom eller henne som sms och ange samtycket på försäkringsintygsblanketten eller på MittFennia.
 • Anvisningar för hur man fyller i en anmälan .
 • När blanketten är ifylld får den skadade följande som sms till sin mobil:
  • Ett försäkringsintyg. Genom att visa upp intyget på vårdenheten får han eller hon vården avgiftsfritt.
  • En betalningsförbindelse. Genom att visa upp betalningsförbindelsen får han eller hon avgiftsfritt de mediciner som ordineras under det första läkarbesöket till följd av ett olycksfall i arbetet eller en misstänkt arbetssjukdom.
 • Vid allvarliga skador tar Fennias skademästare hand om betalningsförbindelser för omfattande undersökningar och ingrepp och säkerställer återgång till arbete i rätt tid.

Ersätter försäkringen?

 • Den obligatoriska försäkringen för arbetstid som tecknats av arbetsgivaren ersätter i första hand personskador som inträffar i arbetet eller under arbetsfärden.
 • Arbetsgivaren kan också försäkra arbetstagarna med en fritidsolycksfallsförsäkring eller en motionsolycksfallsförsäkring.
 • Från försäkringarna ovan utbetalas bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia för företag 
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Börja använda Mitt Fennia

Information om den obligatoriska försäkringen för arbetstid

Information om olycksfallsförsäkringar för företagare 

 Skriv ut sidan