Företagets informationssäkerhet

Informationssäkerhet ska ledas

Under kartläggningen av informationssäkerheten kommer det ofta fram olika risker och utvecklingsbehov. När man väljer riskhanteringsmetoder för företaget bedömer man hur viktiga olika funktioner, uppgifter och system är ur verksamhetens synvinkel. Det viktigaste är att säkra kontinuiteten i affärsverksamheten så att inga orimliga ekonomiska förluster uppstår till följd av driftavbrott i informationssystem, förlust av information eller felaktig information.

Läs mer

 Skriv ut sidan