Lätt skorsten av metall kan orsaka brand

Omfattar ditt bostadsaktiebolag byggnader som har en lätt skorsten av metall? Med en lätt skorsten av metall avses en rökkanal som har en värmeisolering mellan inner- och yttermanteln som är av metall. Sådana skorstenar har installerats i bl.a. egnahemshus, fritidsbostäder samt i par- och radhus.

Nu har det visat sig att CE-märkningen, med vilken tillverkaren garanterat att skorstenen uppfyller EU:s kvalitetskrav, inte garanterar brandsäkerheten i finska förhållanden. Lätta skorstenar har orsakat flera bränder där även människor har omkommit.

På grund av klimatet har man i Finland tjocka värmeisoleringar och effektiva brandstäder. Även uppvärmningstiderna kan vara långa. I dessa förhållanden kan en lätt skorsten av metall överhettas. Undersökningar vid Tammerfors tekniska universitet visar att uppvärmning av en bastu redan efter knappt två timmar kan leda till farligt höga temperaturer på värmeisoleringslagret i översta bjälklaget.

Om ditt bostadsaktiebolag omfattar byggnader som har en lätt skorsten av metall, se till att fråga tillverkaren eller importören:

 

  • om den lämpar sig för eldstäder (temperaturen på rökgaserna från t.ex. bastuugnen har betydelse)
  • vad det rekommenderade skyddsavståndet vid genomföring genom brännbart byggmaterial är (ange vilken värmeisolering som använts och tjockheten på värmeisoleringslagret)
  • hur länge den är brandsäker (när rekommenderas den att bytas)
  • vad man ska göra efter en eventuell sotbrand.

Mer information om lätta skorstenar och deras säkerhet får du hos brand- och byggnadstillsynsmyndigheter samt hos Säkerhets- och kemikalieverket.


Skydda dig mot skador med försäkringar för egendom och verksamhet

Skydda dig mot skador med försäkringar för bostads- och fastighetsaktiebolag
 

 Skriv ut sidan