Hantering av egendomsrisker

Brand – en av de värsta skaderiskerna

I Finland inträffar årligen ca 14 000 bränder, varav ca 6 000 är byggnadsbränder. Brandrisken kan reduceras avsevärt genom riskhantering, vilket många gånger inte ens kräver några större ekonomiska satsningar.

Läs mer

Egendomsbrott – en av de vanligaste skaderiskerna

De vanligaste egendomsbrotten mot företag är inbrott och skadegörelser. Det är svårt att påverka gärningsmän, men antalet brott kan minskas genom tillräcklig bevakning och ordentligt inbrottsskydd.

Läs mer

Läckageskador kostar pengar

I Finland orsakar läckageskador och fuktskador reparationskostnader som uppgår till hundratals miljoner euro. De vanligaste orsakerna till läckageskadorna och fuktskadorna är bygg- och installationsfel, rör och anordningar som går sönder samt felaktig användning och försummelse av service.

Läs mer

Lätt skorsten av metall kan orsaka brand

Omfattar ditt bostadsaktiebolag byggnader som har en lätt skorsten av metall? Med en lätt skorsten av metall avses en rökkanal som har en värmeisolering mellan inner- och yttermanteln som är av metall. Sådana skorstenar har installerats i bl.a. egnahemshus, fritidsbostäder samt i par- och radhus.

Läs mer

Ta hellre en försäkring än en risk

Med Fennias företagsförsäkringar skyddar du ditt företags egendom och tryggar verksamheten när en skada är framme.

Läs mer

Mapit ja paperit
 Skriv ut sidan