Hantering av avbrottsrisker

Egendomsskador påverkar ofta även företagets verksamhet

Typiskt för egendomsskador som inträffar i företag är att de ekonomiska förlusterna inte begränsar sig enbart till kostnaderna för återanskaffning eller reparation av den skadade egendomen. Skador av lite allvarligare slag kan snabbt medföra störningar i företagets affärsverksamhet eller till och med leda till temporära avbrott.

Läs mer

Leveransrisker i företagsnätverk

Nätverkens betydelse ökar då företagen koncentrerar sig på sina kärnområden. Ett smidigt och fungerande samarbete bidrar till ökad produktivitet och effektivitet. Ur riskhanteringens synvinkel utgör leveranskedjans sårbarhet ett hot. I företagsnätverk och när funktioner läggs ut på entreprenad framhävs dessutom hanteringen av avtalsrisker.

Läs mer

Ta hellre en försäkring än en risk

Med Fennias företagsförsäkringar skyddar du ditt företags egendom och tryggar verksamheten när en skada är framme.

Läs mer

Ihmisiä toimistossa

Ta även del av

Sopimisen ABC (avtalsanvisningar på finska)

Riskhantering för smf-företag (på finska)

Säkerhetsinformation (på finska)

 Skriv ut sidan