Har ditt företag kontroll över ansvars- och avtalsrisker?

Ansvarsrisker

Företagsverksamheten är förknippad med många risker. Företagets verksamhet eller produkter kan orsaka utomstående skador som företaget är skyldigt att ersätta. Storleken på skadeståndet kan komma som en överraskning om man inte har tagit hänsyn till riskerna i förväg. När man har identifierat riskerna är det möjligt att hantera dem. Försäkringar är en metod att hantera ansvarsrisker.

Läs mer

Avtalsrisker

Det är inte möjligt att täcka alla risker med försäkringar. Vilket framhäver betydelsen av hantering av avtalsrisker inom företagsverksamheten. Ett avtal uppstår alltid när man säljer eller köper tjänster eller produkter. Det är viktigt att man tänker på följderna om det av någon orsak inte skulle gå som tänkt när man ingår avtal. Genom att göra upp tydliga spelregler kan både säljaren och köparen på förhand säkerställa att man undviker tråkiga överraskningar och att man hittar en rättvis lösning vid problematiska situationer.

Läs mer

Ta hellre en försäkring än en risk

Med Fennias företagsförsäkringar skyddar du ditt företags egendom och tryggar verksamheten när en skada är framme.

Läs mer

Puheenjohtajan nuija

Ta även del av

Sopimisen ABC (avtalsanvisningar på finska)

Riskhantering för smf-företag (på finska)

 Skriv ut sidan