Från Fennia får du ett försäkringsskydd enligt dina behov.

Säkerhet i arbetet

Säkerhet i arbetet är en central faktor när det gäller produktion, konkurrenskraft, arbetslivskvalitet och arbetshälsa.
 

Läs mer

Ansvars- och avtalsrisker

När ansvar och avtal är i ordning är verksamheten enklare. Genom att göra upp tydliga spelregler undviker man tråkiga överraskningar och hittar en enkel lösning vid problematiska situationer.

Läs mer

Egendomsrisker

Risker förknippade med företagets egendom är bl.a. bränder, brott och läckageskador. Risker kan förebyggas och det går att gardera sig mot dem.

Läs mer

Transportrisker

Transportrisker kan reduceras genom att känna till de lagar och avtal som gäller transporter, se till att vagnparken och lagren är i skick, planera transporter på förhand och genom att gardera sig mot skador med försäkringar.

Läs mer

Avbrottsrisker

Egendoms- och personskador kan leda till att företagets affärsverksamhet rubbas eller avbryts. Företag har flera metoder att säkerställa kontinuiteten i verksamheten även vid störningar.

Läs mer

Företagets informationssäkerhet

Med informationssäkerhet skyddar man den information som företaget äger och som är viktig eller nödvändig för företagets verksamhet. Informationssäkerhet ska ledas som vilken som helst säkerhet.

Läs mer