Våra tjänster för nyföretagare

Vi på Fennia vill vara med i ditt företags framgångssaga och hjälpa dig redan i början av din företagarkarriär.

Din kontaktperson eller ditt serviceteam står till ditt förfogande när du behöver information t.ex. om ditt eget skydd eller i ärenden som gäller lagstadgad försäkring. Vi kartlägger din riskmiljö tillsammans med dig, varvid vi förstår dina individuella behov vad gäller försäkring av dig själv, din företagsverksamhet, familj och ditt hushåll. Vare sig det är fråga om små eller stora ärenden, tveka inte att kontakta oss.

Kom ihåg att som medlem i Företagarna i Finland får du konkurrenskraftiga förmåner hos Fennia.

Från den finska webbplatsen för nyföretagare hittar du information om hur du startar eget och om nödvändiga försäkringar. Du kan teckna alla behövliga försäkringar – Startpaketet för företagare – enkelt på nätet.

Information för nyföretagare och Startpaketet för företagare (på finska)

Företagarens och arbetstagarnas personskydd

Företagaren ska framför allt ta vara på sig själv och se till att sköta sitt egna försäkringsskydd, eftersom företagaren inte åtnjuter samma lagenliga sociala trygghet som arbetstagarna. Den enda försäkringsskyldighet som bygger på lagen gäller försäkring enligt lagen om pension för företagare, dvs. pensionsförsäkring för företagare (FöPL). Övrigt personskydd ska företagaren själv sköta med frivilliga försäkringar.

Om företaget anställer personal, ska företagaren som arbetsgivare skaffa lagstadgade försäkringar för sin personal. Till exempel den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en del av arbetstagarens sociala trygghet som bygger på anställningsförhållandet. 
Liksom företagarens försäkringsskydd, kan du, och det lönar sig, komplettera arbetstagarnas försäkringsskydd med frivilliga personförsäkringar. 

Läs mer om företagarens och arbetstagarnas personskydd:

Personförsäkringar för företagare

Personförsäkringar för arbetstagare 

Försäkringar för företagets egendom och verksamhet

Försäkringar för egendom och verksamhet skyddar ditt företags fasta och lösa egendom och tryggar verksamheten vid eventuella avbrott. Med egendomsförsäkringar skyddar du ditt företag mot bl.a. bränder, läckageskador, brott och mot händelser där lösöre går sönder. Företagets verksamhet kan tryggas med avbrotts-, transport-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Läs mer om egendoms- och verksamhetsförsäkringar:

Försäkringar för egendom och verksamhet

Fennias förmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

 Skriv ut sidan