Samla dina försäkringar och få betydande förmåner

Vi vill belöna våra kunder som samlar sina försäkringar hos Fennia. Ju fler försäkringar du har, desto bättre förmåner får du.

Som företagare drar du bäst nytta av våra förmåner när du tecknar både ditt företags och din familjs försäkringar hos Fennia. Med Företagarens Fenniaavtal får du många värdefulla förmåner. Du kan ingå Företagarens Fenniaavtal när ditt företags försäkringar för egendom och verksamhet, företagarens olycksfallsförsäkring, de anställdas eventuella lagstadgade olycksfallsförsäkringar och försäkringar för ditt hem och din familj finns hos Fennia.

Kundförmåner genom Företagarens Fenniaavtal

Företagets försäkringar:

  • Höjd maximiersättning kostnadsfritt i olycksfallsavbrottsförsäkringen.
  • En investeringstolerans på 20 % av omsättningen, dock högst 100 000 euro.

Försäkringar för hem och familj:

  • En egen kontaktperson.
  • 4–24 % Fenniabonusrabatt på försäkringspriserna. Storleken på bonusen beror på hur många försäkringar och skadefria år du har. Fenniabonusrabatt ges inte på fordonsförsäkringar.
  • För en ny kund 10 eller 16 % Fenniabonusrabatt enligt antalet försäkringar.
  • Förmånstagaren till livförsäkringen får 50 % högre ersättningsbelopp, dock högst 150 000 euro.
  • 20 % rabatt på en fortlöpande reseförsäkring.
  • Möjlighet att utvidga Fenniakasko till att omfatta även Ryssland.
  • Unga som flyttar till ett eget hem får samma Fenniabonus på sina försäkringar som föräldrarna (s.k. familjens bonusklass).

Ta del av broschyren:

Fennias kundavtal

 Skriv ut sidan