Mitt Fennia

På Mitt Fennia uträttar du företagets försäkringsärenden enkelt och tryggt.

Anvisningar för nya användare 

Logga in på Mitt Fennia

Besök vårt kontor

Vi betjänar på nästan 50 servicekontor på olika håll i Finland. Våra försäkringsförmedlare står till din tjänst på över tio orter.

Kontaktinformation till våra kontor

Uppsägning av försäkring

När företaget inte längre behöver en försäkring kan du säga upp den. En uppsägning gör du enklast på nättjänsten Mitt Fennia.

Läs mer

Skicka meddelande

Du kan lämna en kontaktbegäran eller feedback via blanketterna på vår webbplats.

Lämna kontaktbegäran

Lämna feedback 

E-postadresser

Fennias e-postadresser är fornamn.efternamn@fennia.fi. Du uträttar dina försäkringsärenden tryggast på nättjänsten Mitt Fennia.

För privathushåll

Våra privathushållkunder kan sköta sina försäkrings- och skadeärenden via nättjänsten, via telefon eller på våra försäkringskontor.

Kontaktinformation för privathushållskunder.

Ring

På vår telefontjänst kan du också uträtta företagets försäkrings- och skadeärenden.

Servicenummer för företagskunder 

Servicenummer för privathushållskunder 

Meddela nätfakturaadress

Gå över till elektronisk fakturering och meddela företagets nätfakturaadress till Fennia. Du kan meddela nätfakturaadressen per e-post på verkkolasku@fennia.fi

Kontaktinformation till Fenniakoncernen

Bolagens huvudkontor

Kommunikationsteamet