Ring

Försäkringsärenden för företag

Ring vår kundtjänst i ärenden som gäller försäkringar och företagsuppgifter.

Kundtjänst tfn 010 503 8818 mån–fre 8–17 
Trafikförsäkringar tfn 010 195 030 mån–fre 8–16
Arbetsolycksfallsförsäkringar  tfn 010 195 032 mån–fre 8–16

 

Skadetjänster för företag

På Fennia hjälper hittar du tydliga anvisningar i händelse av skadesituationer.
Gå till Fennia hjälper eller se nedan allmänna telefonnummer till skadetjänsterna.

Till Fennia hjälper
 

Skadetjänsten  tfn 010 503 2000 mån–tis 9–17, ons–fre 9–16
Personskador: FenniaVårdare tfn 010 503 5900 mån–sön 7–23
Arbetsolycksfallsersättningar  tfn 010 195 033 mån–tis 9–17, ons–fre 9–16
Fordonsskador: Bilassistans 24h tfn 010 503 2008 24/7
Trafikskador  tfn 010 195 031 24/7
Byggnadsskador tfn 010 503 2033 24/7
Skador utomlands: Reseassistans 24h tfn +358 10 503 5503 24/7

 

Övriga servicenummer

Fenniakoncernens växel tfn 010 5031 mån–fre 8–17
Fennia Liv tfn 010 503 7940 mån–fre 8–16
Fennia Kapitalförvaltning tfn 010 503 7990 mån–fre 9–17
Tjänster för försäkringsmäklare tfn 010 503 5600 mån–fre 8–16

 

Avvikande öppettider.

Servicenummer för privathushållskunder

Kontaktinformation till Fenniakoncernen

Samtalspriser

  • Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
  • För inrikessamtal från fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.
  • Samma avgift tas ut både för kö- och samtalstid.
  • Vid samtal från utlandet gäller avgiften för utrikessamtal i respektive land.

Bandning av samtal

Vi bandar telefonsamtal

  • för att bekräfta affärshändelser samt för att säkerställa innehållet i det samtal som förs med kunden när det gäller bolagets försäkrings-, ersättnings-, specialgransknings- och placeringsverksamhet
  • för att sköta kundrelationer
  • för utbildning i syfte att förbättra vår kundservice.
 Skriv ut sidan