Nättjänster

Nättjänster

Via vår nättjänst kan du sköta ditt företags försäkringsärenden när det passar dig bäst.

På nättjänsten Mitt Fennia kan du enkelt och tryggt sköta dina ärenden som gäller Fennias och Fennia Livs försäkringar, t.ex. göra en årsanmälan för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och anmälan om ändring av förskottslöner eller meddela nya uppgifter.

På tjänsten Räkna ut och köp kan du räkna ut priset på en försäkring och skaffa försäkringar för företagets fordon. På tjänsten Räkna ut och köp kan du enkelt även skaffa hem- och reseförsäkringar. Om du vill ha en offert på hela ditt försäkringsskydd för hem och familj, skicka en offertbegäran via vår nättjänst.

Du kan kontakta oss enkelt även med ett kontaktformulär och lämna feedback med ett formulär för feedback.
 

Mitt Fennia Kontaktformulär för privathushållskunder
Räkna ut och köp Kontaktformulär för företagskunder
Offertbegäran Formulär för feedback

Nättjänsterna Mitt Fennia och Räkna ut och köp och blanketterna på vår webbplats har skyddats med SSL.

 Skriv ut sidan