Företagarens olycksfallsförsäkringar

En företagare omfattas inte av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen för arbetstid, utan som företagare ansvarar du själv för ditt olycksfalls- och arbetssjukdomsskydd. Hos Fennia får du ett försäkringsskydd som planerats utifrån företagarens behov:

Här kan du se hur företagsform påverkar lagstadgat och frivilligt försäkrade 

  • Företagaren ansvarar själv för sitt olycksfalls- och arbetssjukdomsskydd.
  • Vi hjälper dig att välja ett försäkringsskydd som passar din situation.

Hur går det om du blir sjuk?

Komplettera ditt skydd med Företagarens Person-
skyddsförsäkring.

Läs mer

Skydd i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga

Med en livförsäkring tryggar du din och dina närståendes utkomst om någonting händer dig.

Läs mer om livförsäkring

FenniaVårdare

FenniaVårdaren ger råd när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall och bokar tid åt dig. Kontakta FenniaVårdaren och säkerställ din tillgång till bästa möjliga vård.

Läs mer om tjänsten FenniaVårdare

 Skriv ut sidan