Företagare behöver också skydd

Personförsäkringar för företagare

Som företagare ska du förutom att ta hand om dina arbetstagare också sköta om dig själv. Du får ett lagstadgat arbetspensionsskydd genom FöPL-försäkring, men övrigt skydd ska du själv sköta. Du kan komplettera ditt personskydd med

  • olycksfallsförsäkringar
  • sjukkostnadsförsäkringar
  • reseförsäkringar
  • livförsäkringar
  • pensionsförsäkringar.

Med frivilliga försäkringar tryggar du utöver ditt välbefinnande också företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet.

Skydd i händelse av olycksfall

Du får en olycksfallsförsäkring enligt dina behov och din arbetssituation.

Läs mer.

Hur går det om du blir sjuk?

Komplettera ditt skydd med Företagarens Personskydds-
försäkring.

Läs mer

Skydd under arbetsresor

Det lönar sig att trygga säkerheten under resan med en frivillig reseförsäkring.

Läs mer.

Försäkra även dina arbetstagare

Frivilliga personförsäkringar är förmåner som personalen uppskattar och ett sätt att motivera och engagera arbetstagarna.

Läs mer.

Komplettera ditt pensionsskydd

Du kan komplettera ditt pensionsskydd med en frivillig individuell pensionsförsäkring.

Läs mer.

Skydd i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga

Med en livförsäkring tryggar du din och dina närståendes utkomst om någonting händer dig.

Läs mer om livförsäkring

 Skriv ut sidan