Individuell fordonsförsäkring

Du kan välja en individuell fordonsförsäkring för ditt företags fordon, vilket betyder att varje bil försäkras separat. Fordonsförsäkringar ersätter sak- och personskador som inträffar i trafiken. Välj en trafikförsäkring och Fenniakasko som skydd för ditt företags fordon.

Trafikförsäkring för ditt företags fordon

En trafikförsäkring är en obligatorisk lagstadgad försäkring för samtliga motorfordon som används i trafik. Den ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av.

Fenniakasko för ditt företags fordon

Det lönar sig att även teckna Fenniakasko som skydd för ditt företags fordon. Den ersätter skador på ditt företags fordon till följd av t.ex. kollision, älgskada eller stöld. Dessutom ersätter Fenniakasko bl.a. bärgning av fordonet om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel.

Du kan själv välja omfattningen och självrisken i Fenniakasko. Du får bonusrätt i Fenniakasko oberoende av självriskbeloppet. Välj det lämpligaste alternativet:

Ta del av broschyrerna och villkoren:

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar

Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Trafikförsäkringsvillkor

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är obligatorisk för samtliga motorfordon som används i trafik.

Läs mer

Extra skydd med Fenniakasko

Fenniakasko ger ett omfattande försäkringsskydd för ditt företags fordon. Du kan välja omfattningen av försäkringen enligt ditt behov.

Läs mer

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan