Trygga ditt företags fordon med gruppförsäkring

Med en gruppförsäkring för företagsfordon kan du försäkra företagets alla fordon som ska trafikförsäkras – med ett och samma försäkringsbrev.

  • En gruppförsäkring är ett förmånligt och enkelt alternativ om ditt företag har flera fordon.
  • Ditt företag kan ha bl.a. person- och paketbilar, lastbilar, bussar, traktorer och släpvagnar. Dessa kan delas in i egna grupper och försäkras med ett och samma försäkringsavtal.
  • Fordon som skaffats och registrerats under försäkringsperioden kan anslutas till gruppförsäkringen.
  • Gruppförsäkringen omfattar trafikförsäkring. Till den lönar det sig att ansluta även Fenniakasko.

Gruppförsäkring för företagsfordon

Med gruppförsäkringen för företagsfordon kan du försäkra bilar, andra motorfordon och motordrivna arbetsmaskiner.

Gruppförsäkringen innehåller en trafikförsäkring, som är en obligatorisk lagstadgad försäkring för samtliga motorfordon som används i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av.

Till gruppförsäkringen lönar det sig att ansluta Fenniakasko. Den ersätter skador på ditt företags fordon till följd av t.ex. kollision, älgskada eller stöld. Dessutom ersätter Fenniakasko bl.a. bärgning av fordonet om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel.

Ta del av broschyrerna och villkoren:

Gruppförsäkring för företagsfordon

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar

Broschyren Åkeridelen i Fenniakasko

Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Trafikförsäkringsvillkor
 

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är obligatorisk för samtliga motorfordon som används i trafik.

Läs mer

Extra skydd med Fenniakasko

Fenniakasko ger ett omfattande försäkringsskydd för ditt företags fordon. Du kan välja omfattningen av försäkringen enligt ditt behov.

Läs mer

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan