Skydda ditt företags egendom med försäkringar

Har man på ditt företag skyddat sig mot bränder, läckageskador eller skadegörelse? De kan orsaka omfattande egendomsskador eller ekonomiska förluster. Med egendomsförsäkringar kan du skydda dig mot dessa.

Företagets egendom som kan försäkras är bl.a. maskiner, anordningar, möbler, omsättningstillgångar och företagets byggnader.

Vi hjälper dig att välja ett lämpligt försäkringsskydd för ditt företag där vi tar hänsyn till ditt företags verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

 • Försäkra lösöre och byggnader.
 • Välj ett försäkringsskydd enligt dina behov.

Försäkringar enligt ditt företags behov

Företagets egendomsrisker

Utöver egendomsförsäkringar behöver företaget skydda sig med avbrotts, transport, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Ditt företags försäkringsskydd byggs alltid upp individuellt enligt ditt företags behov.

Egendomsförsäkringar för företag

Med egendomsförsäkringarna i Fennias Företagsskydd kan du försäkra ditt företags lösöre och byggnader. Du kan välja försäkringsskyddets omfattning enligt ditt företags behov.

Företagsskyddets egendomsförsäkringar är

 • brandförsäkring
 • explosionsförsäkring
 • stormförsäkring
 • inbrottsförsäkring
 • skadegörelseförsäkring
 • rånförsäkring
 • kapningsförsäkring
 • bedrägeri- och förskingringsförsäkring
 • vattenledningsläckageförsäkring
 • läckageförsäkring
 • översvämningsförsäkring
 • epidemiförsäkring
 • försäkring mot skada på husteknik
 • försäkring mot yttre skada
 • försäkring mot skada
 • allriskförsäkring

Närmare information om egendomsförsäkringar.

På försäkringspremien för egendomsförsäkringar påverkar bl.a. försäkringsbelopp, vald självrisk, försäkringarnas giltighetsområde, företagets bransch och genomförda skyddsåtgärder.

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av försäkringsvillkoren och ditt eget försäkringsbrev. Innehållet i ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Så här kan det gå: Omfattande reparationskostnader till följd av skadat lager i tryckpress

Tryckeriet hade försäkrat sin egendom hos Fennia. Valsen på en tryckpress förvreds så att den blev obrukbar till följd av att ett lager plötsligt och oförutsett gick sönder.  Vi ersatte reparationskostnaderna förtryckpressen från bräckageförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktades tryckpressens ålder och självrisken som företaget valt.

Så här kan det gå: Tappvattenledning gick sönder och skadade företagets lösöre

Företaget idkade detaljförsäljning i ett köpcenter. Företaget hade försäkrat sin verksamhet hos Fennia. Byggnadens tappvattenledning gick sönder och vattnet skadade företagets anläggnings- och omsättningstillgångar. Fennia ersatte skadan som företaget råkade ut för från läckageförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktades självrisken som företaget valt.

Ta hellre en försäkring än en risk

Du kan utvidga ditt företags skydd med

avbrottsförsäkringar

en ansvarsförsäkring

en rättsskyddsförsäkring

transportförsäkringar.

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan