Gardera dig mot risker med ansvarsförsäkringar

En ansvarsförsäkring skyddar ditt företag när det inte går som planerat och företagets verksamhet eller produkter vållar någon annan skada. Med ansvarsförsäkringar kan du gardera dig mot risker till följd av skadeståndsskyldighet och hantera ekonomiska konsekvenser av risker.

De vanligaste ansvarsförsäkringarna är ansvarsförsäkring för verksamhet och produktansvarsförsäkring För vissa branschers specialbehov får du hos Fennia bl.a. konsultansvarsförsäkring, förmögenhetsansvarsförsäkring och ansvarsförsäkring för IT-företag.

När en skada är framme tar vi övergripande hand om ärendet. Vi utreder ersättningsskyldigheten och vid behov förhandlar med den skadelidande och sköter en eventuell rättegång.

  • Gardera dig mot risker till följd av skadeståndsskyldighet med en ansvarsförsäkring.
  • Hos Fennia får du ett ansvarsförsäkringsskydd som passar din bransch.

Företagsskyddets ansvarsförsäkringar

Ansvarsförsäkringarna i Fennias Företagsskydd täcker den ersättningsskyldighet som kan påföras ett företag för dess verksamhet eller för bristfällig säkerhet hos produkter som företaget tillverkar eller importerar.

En ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter person- och sakskador som vållats i företagets verksamhet. Till exempel en rörfirma är ansvarig för skador som firmans montör genom oaktsamhet vållar utomstående.

En produktansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som vållats en annan person till följd av produktfel eller bristfällig säkerhet. Till exempel en leksakstillverkare ansvarar för skador som vållas konsumenter av leksaker som är defekta.

En konsultansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador till följd av företagets felaktiga planer, ritningar, beräkningar eller anvisningar samt egendomsskador som vållats beställaren. Den ersättning som betalas ut från försäkringen bygger alltid på bestämmelser om ersättningsskyldighet i de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet.

En förmögenhetsansvarsförsäkring ersätter egendomsskador som i företagets verksamhet vållats andra. Till exempel en revisionsbyrå kan till följd av bokföringsfel vålla sina kunder ekonomisk skada.

En ansvarsförsäkring för IT-företag ersätter person- och sakskador som vållats i företagets verksamhet. Från försäkringen ersätts även direkta ekonomiska skador som vållats beställaren till följd av den försäkrades verksamhet eller en felaktig programvara som den försäkrade tillverkat.

En ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse ersätter förmögenhetsskador som den försäkrade vållar då han eller hon är verkställande direktör eller styrelsemedlem i ett bolag som är försäkringstagare.

Ta del av broschyren:

Broschyren Företagsskydd

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av försäkringsvillkoren och ditt eget försäkringsbrev. Innehållet i ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Så här kan det gå: Oskyddad trappa

Trappan till en butiksägares nedre våning hade inte skyddats på vederbörligt sätt av entreprenören. En kund föll i trappan och skadade sig allvarligt. Fennia betalade läkararvodet, sjukvårdskostnaderna och ersättning för inkomstbortfall från entreprenörens ansvarsförsäkring. Självrisken drogs av från ersättningen.

Så här kan det gå: Skador till följd av färgningsfel

Den röda färgen på en morgonrock höll inte. Ett flertal konsumenter krävde tillverkaren på ersättning för förstörda möbler, som missfärgats av morgonrocken. Fennia ersatte rengöringskostnaderna från tillverkarens produktansvarsförsäkring. Självrisken drogs av från ersättningen.

Så här kan det gå: Felaktig programkonsultation ledde till onödiga kostnader

Ett IT-företag var programkonsult för en beställare. Felaktig konsultation orsakade onödiga apparatinvesteringar och extra arbetskraftskostnader för beställaren. Fennia betalade ersättning till beställaren från IT-företagets ansvarsförsäkring. Ersättningen var lika stor som arvodet som beställaren betalat till IT-företaget för programkonsultationen.

Har ditt företag kontroll över ansvars- och avtalsrisker?

När man har identifierat riskerna är det möjligt att hantera dem.

Läs mer

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan