Försäkra ditt företags egendom och verksamhet

Nuija

Har ditt företag garderat sig mot egendomsskador, verksamhetsavbrott eller mot skadeståndskrav som riktas mot företaget. En trygg verksamhet bidrar till att undvika skador, och försäkringar ger skydd när en skada är framme.

Vi hjälper dig att välja ett försäkringsskydd som passar just ditt företag och tar hänsyn till de skaderisker som ditt företags verksamhet och verksamhetsförutsättningar kan orsaka.

Trygga ditt företags egendom

Med egendomsförsäkringar skyddar du din egendom mot t.ex. bränder, läckageskador och skadegörelse.

Läs mer

Avbrottsförsäkring tryggar företagets resultat

Med en avbrottsförsäkring tryggar du affärsverksamhetens resultat och garderar dig mot extra kostnader till följd av avbrottsskador.

Läs mer

Gardera dig mot transportskador

Med sak- och ansvarsförsäkringar för transport skyddar du dina varor under transport och lagring.

Läs mer

Gardera dig mot risker med ansvarsförsäkringar

Ansvarsförsäkringen skyddar ditt företag när det inte går som planerat.

Läs mer

Gardera dig mot tviste- eller brottmål

Med en rättsskyddsförsäkring garderar du dig mot tvistemål, tvistiga ansökningsärenden och brottmål.

Läs mer

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan