Fastighetsförsäkring skyddar byggnader och tryggar hyresinkomster

Fennias fastighetsförsäkring är avsedd för bostads-, kontors- och affärsfastigheter.

Från fastighetsförsäkringen ersätts skador på byggnaden till följd av t.ex. brand, blixtnedslag, explosion, storm, inbrott, skadegörelse eller vätska som läckt ut från byggnadens ledningsnät. Från försäkringen för skada på husteknik, som ingår i fastighetsförsäkringen, ersätts husteknik som gått sönder.

Från fastighetsförsäkringen ersätts även hyresinkomster som bostads- eller fastighetsaktiebolaget gått miste om till följd av skada på byggnaden.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren Fastighetsförsäkring

Försäkringsvillkor
 

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av försäkringsvillkoren och ditt eget försäkringsbrev. Innehållet i ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Så här ersatte vår försäkring när brand orsakade brand- och rökskador samt förlust av hyresinkomster

En brand härjade i bostadsaktiebolagets affärslokal på gatuplan. Branden skadade affärslokalens konstruktioner och röken skadade trappuppgången samt lägenheterna ovanför affärslokalen.

Fennia ersatte reparationskostnaderna för brand- och rökskadorna från fastighetsförsäkringen. Dessutom ersatte Fennia förlusten av hyresinkomster som bostadsaktiebolaget drabbades av på grund av att affärsidkaren inte kunde använda affärslokalen, som hyrts av bostadsaktiebolaget, under den tid då reparationsarbetena pågick.

Trygga verksamheten

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar tryggar fastighetsbolagets verksamhet.

Läs mer

Nyttig information för bostads- och fastighetsaktiebolag

Taloyhtio.net (på finska)

Kiinteistöliitto (på finska)

Lagen om bostadsaktiebolag

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan