Reseförsäkring för arbetstagare

En lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare gäller under arbetstid överallt i världen. Men ensam ger den endast ett begränsat skydd för den resande personalen. Därför lönar det sig att teckna en frivillig reseförsäkring för att trygga arbetstagarnas säkerhet under resan.

En resenärförsäkring ger skydd om man råkar ut för skador eller olycksfall under en resa, insjuknar under en resa eller måste avbryta eller ställa in en resa, eller kommer för sent till en avresa. En resgodsförsäkring som fogas till reseförsäkringen skyddar de föremål man har med på resan.

En reseförsäkring för företag består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring. Du kan teckna dem tillsammans eller separat. Resgodsförsäkringen omfattar också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för resenär, som ersätter skador som vållats utomstående under resan och advokat- och rättegångskostnader till följd av tviste- och brottmål som ansluter sig till resan.

Reseförsäkringen för företag kan vara en reseförsäkring för tjänsteresor, individuell reseförsäkring för namngivna personer eller försäkring för utsända arbetstagare som skickats utomlands.

 • Arbetstagaren kan om han eller hon råkar ut för en skada använda privata läkartjänster och får snabb tillgång till sakkunnig vård.
 • En lagstadgad olycksfallsförsäkring garanterar inte ensam ett omfattande skydd under en arbetsresa.

Reseförsäkringsalternativ

Reseförsäkring enligt antal resdagar

 • Kan tecknas för hela personalen eller för en viss personalgrupp.
 • Gäller under arbets- och tjänsteresor.
 • En resgodsförsäkring kan fogas till försäkringen.
 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.

Individuell reseförsäkring

 • Tecknas för namngivna personer.
 • Kan även tecknas för den försäkrade arbetstagarens familjemedlemmar.
 • Gäller under arbets- och tjänsteresor samt enligt separat överenskommelse under den försäkrade arbetstagarens semesterresor.
 • En resgodsförsäkring kan fogas till försäkringen.
 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.

Försäkring för utsända arbetstagare

 • Tecknas för utstationerade arbetstagare.
 • Gäller under utstationeringen överallt i världen även under semesterresor.
 • Ersätter vårdkostnader omfattande under hela utstationeringen.
 • Försäkrade kan också vara make, maka eller sambo och barn som följer med på utlandsuppdraget.
 • En resgodsförsäkring kan fogas till försäkringen.
 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.
 • Till försäkringen kan ett hälsovårdsskydd fogas. Skyddet täcker hälsovårdskostnader under utstationeringen, t.ex. kostnader för vaccinering, hälsokontroll och tandvård.

Innehållet i reseförsäkringen för företag

En reseförsäkring för företag kan tecknas för företagare eller arbetstagare. Reseförsäkringen omfattar som mest en resenär-, resgods-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt separat avtalade tilläggsskydd.

En resenärförsäkring ersätter vårdkostnader för en sjukdom som konstaterats och ett olycksfall som inträffat under resan samt kostnader till följd av en inställd eller avbruten resa och försening från resa. Från försäkringen betalas även ersättning ut för förlorade resdagar.

En resgodsförsäkring kan fogas till samtliga reseförsäkringar för företag. Från försäkringen ersätts, t.ex. föremål som stulits eller gått sönder under resan.

Resgodsförsäkringen omfattar en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som ersätter skador som vållats utomstående under resan och advokat- och rättegångskostnader till följd av tviste- och brottmål som ansluter sig till resan.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren reseförsäkringar

Fenniaskydd Försäkringsvillkor för företagare

Fenniaskydd Gruppförsäkringsvillkor 

Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd

 

Kontrollera dina försäkringsvillkor.
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Reseförsäkring kompletterar det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet

En lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare gäller under arbetstid överallt i världen. Men ensam ger den inte ett tillräckligt skydd under arbetsresan. Arbetsresan omfattar tid som enligt lagen om olycksfallsförsäkring inte anses vara arbetstid. Även en del av de resor som hör till arbetet anses enligt lagen om olycksfallsförsäkring inte vara arbetsresor. En frivillig reseförsäkring är alltså ett viktigt skydd för arbetstagare på resande fot. Med stöd av den kan arbetstagarna använda privata läkartjänster och få snabb och sakkunnig vård när en skada är framme.

Avtalsläkare till din tjänst

Vid händelse av skada får du snabb och sakkunnig vård av våra avtalsläkare och FenniaVårdare.

Fennias Reseassistans 24h

FenniaVårdare

Reser du till ett krigsriskområde?

Reseförsäkringens giltighet är begränsad på ett område med risk för krig. Kontakta Fennia för att kontrollera ditt försäkringsskydd.

Läs mer

 Skriv ut sidan