Skydda arbetstagare med personförsäkringar

Personförsäkringar för arbetstagare

Lagstadgade försäkringar ger arbetstagare skydd i bl.a. händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. De täcker emellertid bara en del av sådana situationer där företaget drabbas av kostnader till följd av arbetstagarnas frånvaro.

Därför lönar det sig för arbetsgivaren att komplettera arbetstagarnas skydd med frivilliga personförsäkringar. De är personalförmåner som arbetstagarna uppskattar och ett kostnadseffektivt sätt för företag att engagera och motivera sina arbetstagare.

Företag kan komplettera arbetstagarnas personskydd med olycksfalls-, sjukkostnads-, rese-, liv- och pensionsförsäkringar. Med frivilliga försäkringar tryggar man utöver arbetstagarnas välbefinnande också företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet.

Skydd i händelse av olycksfall

Du får en olycksfallsförsäkring enligt dina behov och din arbetssituation.

Läs mer.

Försäkra dina arbetstagare med sjukkostnads-försäkring

Företagets sjukkostnadsförsäkring tryggar företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet och är dessutom en betydande förmån för arbetstagaren.

Läs mer.

Skydd under arbets- och fritidsresor

Det lönar sig att teckna en frivillig reseförsäkring för att trygga arbetstagarnas säkerhet under resor.

Läs mer.

 Skriv ut sidan