Cyberförsäkring

Även företagare behöver skydd

Som företagare ska du också se till ditt eget välbefinnande. Med frivilliga försäkringar skyddar du dig själv och tryggar företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet.

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Hos Fennia får du omfattande försäkringar för fordon och motordrivna arbetsmaskiner enligt ditt företags behov.

Läs mer

Blanketter och broschyrer

Under Blanketter och broschyrer hittar du försäkringsbroschyrer och -villkor samt skadeanmälningsblanketter.

Blanketter och broschyrer

Personförsäkringar skyddar arbetstagare

Frivilliga personförsäkringar är personalförmåner som arbetstagarna uppskattar och ett kostnadseffektivt sätt för företag att engagera sin personal.

Läs mer

Försäkringar för bostadsaktiebolag

Har man i ditt bostads- eller fastighetsaktiebolag garderat sig mot läckageskador eller skadeståndskrav? Fastighets-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar ger skydd när en skada är framme.

Läs mer

Uppsägning av försäkring

När företaget inte längre behöver en försäkring kan du säga upp den. En uppsägning gör du enklast på nättjänsten Mitt Fennia.

Läs mer

Försäkra egendom och verksamhet

Vi hjälper dig att välja ett lämpligt försäkringsskydd för ditt företag och tar hänsyn till de skaderisker som ditt företags verksamhet och verksamhetsförutsättningar kan orsaka.

Läs mer

Placeringslösningar för företag

Vi erbjuder flexibla placeringslösningar som klarar av olika marknadslägen och beaktar placerarens föränderliga behov. Tillsammans med dig söker våra experter lösningar som passar dina behov.

Läs mer