Samarbetspartner som levererar tjänster

AIG

Syftet med samarbetet mellan Fennia och AIG är att öka alternativen för företagskunder på försäkringsmarknaden i Finland. Tillsammans kan Fennia och AIG uppfylla kundernas försäkringsbehov på ett mångsidigt sätt både i hemlandet och i utlandet. AIG har verksamhet i över hundra länder genom sina egna bolag, därmed kan de risker som Fennias kunder har utomlands försäkras enligt lokal lagstiftning och god försäkringssed.

www.aig.fi

A-Katsastus Group Oy

A-Katsastus Group Oy erbjuder mångsidiga tjänster inom bilbranschen och förarexamen. Bolaget är moderbolag till A-Katsastuskoncernen, som är verksam i fem EU-länder. De dotterbolag som har verksamhet i Finland är Ajovarma Oy, A-Katsastus Oy, Yksityiset K-asemat Oy, A-Test & Consulting Oy och Finlands Skadeinspektion SVT Ab.

A-Katsastus och Fennia har ett långt samarbetsförhållande. A-Katsastus nätverk, som omfattar ca 180 servicepunkter, har redan i flera år fungerat som återförsäljare av Fennias försäkringsprodukter. Också Finlands Skadeinspektion SVT Ab, som övergick till koncernen den 1 januari 2015, har en gemensam historia med Fennia redan från slutet av 1980-talet.

www.a-katsastus.com

CGI, eFennia Oy

CGI tillhandahåller Fenniakoncernens service som kompetenscenter med ansvar för omfattande användar- och uppdateringsservice för datasystem. En del av Fennias och CGI:s partnerskap består av det gemensamma IT-servicebolaget eFennia Oy. eFennia producerar systemutvecklings-, stöd- och uppdateringstjänster för Fennia samt verkar som konsult.

www.cgi.fi

Danske Bank

Fennia och Danske Bank utmanar den finländska bank- och försäkringsbranschens sedvanliga koncept genom en transparent prissättning och med nya servicelösningar. Grunden för samarbetet är kundens bästa och målet är att uppnå högre kundtillfredsställelse. Tillsammans erbjuder vi lösningar som ökar kundernas förtroende på den egna ekonomin och sin framtid.

I första skedet erbjuder Fennia förmåner i anslutning till skadeförsäkringar och tjänster till kunder som anslutit sig till Danske Förmånsprogram. Från Förmånsprogrammet för privatkunder kommer samarbetet att i fortsättningen utvidgas till serviceinnovationer och till förmåner som erbjuds till företag.

Danske Bank

Förmåner som Fennia erbjuder till kunder hos Danske Bank 

Familjeföretagens förbund

Fennias samarbete med Familjeföretagens förbund tar sig uttryck i gemensamma evenemang, tillställningar och försäkringstjänster som Fennia erbjuder medlemmarna. Ända sedan 2003 har man genom samarbetet stött finländska familjeföretags verksamhetsförutsättningar, ansvarsfullt ägande och kontinuitet i företagsverksamheten. Familjeföretagens förbund är en samarbets-, utbildnings- och intressebevakningsorganisation för finländska familjeföretag. Förbundet bildades 1997.

www.perheyritystenliitto.fi

Finsk-svenska handelskammaren FINSVE

Fennia är medlem i Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE). FINSVEs medlemsverksamhet förenar företag och personer som är intresserade av det finska och svenska näringslivet.

Finsk-svenska handelskammaren hjälper framför allt små och medelstora företag att starta sin affärsverksamhet på den svenska marknaden. FINSVE har resurser, kompetens och ett samarbetsnätverk, som ger ditt företag möjlighet att utvecklas i enlighet med dina målsättningar. FINSVE hjälper till med det praktiska när du vill börja exportera till Sverige. Vare sig du söker tillväxt, utveckling, aktuell information om den svenska marknaden eller samarbetspartners i Sverige finns vi där som ditt stöd.

www.finsve.com

Företagarna i Finland

Samarbetet mellan Fennia och Företagarna i Finland och dess regionala föreningar och branschföreningar främjar företagande och erbjuder intressebevakning, rådgivning och ekonomiska fördelar för företagare som organiserat sig. Fennia erbjuder Företagarna i Finland förmåner såväl för försäkring av företag som för försäkring av privathushåll. Ytterligare samarbetsformer är seminarier, utbildningsdagar och företagarfester, av vilka den mest betydelsefulla är utdelningen av de riksomfattande företagarprisen. Samarbetet har långa traditioner, eftersom Fennias och företagarrörelsens gemensamma historia sträcker sig ända till 1930-talet.

www.yrittajat.fi

International Network of Insurance (INI)

Fennia hör som enda finländska försäkringsbolag till INI-nätverket. Tack vare samarbetet kan Fennias företagskunder försäkra utländska risker enkelt med hjälp av de lokala INI-samarbetspartnerna. Samtidigt säkerställer man att försäkringsskyddet följer lokal lagstiftning och ger tillgång till lokal service på mållandets språk. Till INI-nätverket hör över 80 försäkringsbolag och verksamheten omfattar över 90 länder. Fennia var med och upprättade nätverket 1979. Nätverkets verksamhet samordnas och stöds av INI Joint Office i Bryssel.

www.ininetwork.com

Pihlajalinna

Pihlajalinna producerar som Fennias riksomfattande samarbetspartner mångsidiga och högklassiga hälsovårdstjänster för Fennias kunder. Samarbetet med Pihlajalinna betyder att kunderna kan hänvisas snabbt till rätt vård, vilket ger utmärkt kundnöjdhet.

Som resultat av samarbetet producerar Pihlajalinna tjänsten FenniaVårdare för Fennia – en tjänst som Fennias kunder kan kontakta i sjuk- och olycksfallsärenden. FenniaVårdaren är en hälsovårdsexpert som hjälper Fennias kunder per telefon i sjuk- och olycksfallsärenden samt sköter bokningar till läkarstationer som bäst passar respektive kund.

Pihlajalinnakoncernen är ett finskt företag som producerar högklassiga hälsovårdstjänster med full service. I koncernens hälsovårdstjänster ingår läkarcentraler, dagkirurgiska sjukhus och tandkliniker. Pihlajalinna är Finlands största finskägda producent av social- och hälsovårdstjänster.

Pihlajalinna

Mer om tjänsten FenniaVårdare

Veritas Pensionsförsäkring

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare.

Mer om oss på veritas.fi.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo ansvarar för framtida pensioner för ca 500 000 arbetstagare och företagare, tar hand om 210 000 pensionstagare och placeringstillgångar på 20 miljarder euro. Var tredje finländskt företag och 40 procent av företagarna har sina arbetspensionsförsäkringar hos Elo. I Elo arbetar ca 500 experter inom arbetspensionsförsäkringsbranschen.

Som Fennias samarbetspartner erbjuder Elo lagstadgade arbetspensionsförsäkringar till Fennias kunder.

www.elo.fi

 Skriv ut sidan