Samarbetspartner som främjar kultur och välbefinnande

Design Forum Finland

Design Forum Finland är ett designinriktat informationscentrum, som informerar på ett mångsidigt sätt om de starka sidorna inom finsk design både i hemlandet och utomlands. År 1990 inrättade Fennia tillsammans med Design Forum Finland ett pris för industriell design, som numera går under namnet Fennia Prize. Syftet är att lyfta fram väldesignade produkter och att uppmuntra företag att använda design på ett övergripande och innovativt sätt inom produktutveckling, tillverkning och företagsbilden. Tävlingen arrangeras vartannat år och priset är 25 000 euro. De produkter och företag som prisbelönats i tävlingen ställs ut i utställningen Fennia Prize, som turnerar både i Finland och utomlands.

www.designforum.fi

HelsinkiMissio

HelsingforsMission är en organisation inom socialsektorn som manar finländarna att kämpa för de bortglömda i samhället – mot ensamheten. Organisationen fungerar bland seniorer, ungdomar, barnfamiljer och specialgrupper. HelsingforsMission har inemot 90 anställda och över 700 volontärer. Fennia har stött HelsingforsMissions värdefulla arbete sedan 2004.

www.helsinkimissio.fi

 Skriv ut sidan