Fondbolagspartner

Fennia Liv har tillgång till ett omfattande partnerskapsnätverk, som bolaget har ett intensivt samarbete med till förmån för sina kunder.

Fennia Livs samarbetspartner i fråga om fondanknutna försäkringar är för närvarande:

BNP Paribas Asset Management 
C Worlwide Fund Management

Danske Invest 
Elite Alfred Berg
Estlander & Partners
Evli-Fondbolag Ab
Fondbolaget Fondita Ab

FIM Kapitalförvaltning Ab
JOM Rahastoyhtiö Oy 
Nordea Funds Ab

ODIN 
Seligson & Co  Abp 
Taaleri Förmögenhetsförvaltning Ab

 

Som Fennia-Livs kapitalförvaltningsförsäkringskund kan du utöver Fennia Kapitalförvaltning Ab anlita följande inhemska och utländska kapitalförvaltningspartner:

Elite Alfred Berg
eQ Kapitalförvaltning Ab
Evli Bank Abp
FIM Kapitalförvaltning Ab
Index Varainhoito Oy

JAM Advisors
Korkia Asset Management

Seligson & Co Oy
Taaleri Oyj
Titanium Fondbolag Ab
UB Kapitalförvaltning Ab  
WIP Asset Management Oy
Ålandsbanken Abp

 

 Skriv ut sidan