Fenniakoncernens samarbetspartner

Bolagen i Fenniakoncernen har ett omfattande nätverk av intressentgrupper. Nätverket består av samarbetspartner som levererar tjänster och samarbetspartner som främjar kultur och välbefinnande.

När vi väljer samarbetspartner följer vi våra värderingar och värdesätter långvariga partnerskap.

De fördelar och den nytta som samarbetet resulterar i kommer främst våra kunder till godo, men genom samarbetspartner som främjar kultur och välbefinnande drar också samhället nytta av det.
 

 Skriv ut sidan