Fenniakoncernens organisation och ledningsgrupp

Till Fenniakoncernen hör tre bolag: moderbolaget Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningsrelaterade tjänster.

Koncernchef är Fennias vd Antti Kuljukka, som också är ordförande i dotterbolagens styrelser.

Fenniakoncernens organisation (pdf)

Fenniakoncernens ledningsgrupp

Antti Kuljukka (1961), pol.mag., eMBA, major (res.)
koncerndirektör, Fenniakoncernen

 • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, verkställande direktör, 2006–
 • Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, styrelseordförande 2017–
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 2017–
 • Finansbranschens Centralförbund, styrelsemedlem 2007–
 • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, styrelsemedlem 2015–
 • Jääkärisäätiö – Jägarstiftelsen sr, styrelsemedlem 2012–
 • Orienteringsstiftelsen sr, delegationens viceordförande 2012–
 • Förbundet Pikaluisteluliitto, styrelsemedlem 2016–

Mika Aho (1969), FöM
kunddirektör

 • ledningsgruppens medlem 2019–
 • Trafikförsäkringscentralen, styrelsens vice ordförande
 • Miljöförsäkringscentralen, styrelsemedlem
 • Kytäjä Golf Oy, styrelseordförande
 • Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, medlem av förvaltningsrådet
 • Finans Finland/skadeförsäkring, direktionens ordförande 2019–

Sanna Elg (1969), JK
direktör för juridiska ärenden, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

 • ledningsgruppens medlem och sekreterare

Eero Eriksson (1963), pol.mag.
verkställande director, Fennia Kapitalförvaltning Ab

 • verkställande director, Fennia Kapitalförvaltning Ab  2017–
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, medlem av ledningsgrupp 2017–
 • Fenniakoncernens placeringsdirektör
 • Panostaja Oyj, styrelsemedlem
 • Stiftelsen för Diabetesforskning, medlem i kapitalförvaltningsutskottet
 • Stiftelsen av Uolevi och Kyllikki Lehikoinen, styrelsemedlem
 • Oulun Diakonissalaitos, medlem i kapitalförvaltningsutskottet

Mika Manninen (1975), EM
ekonomidirektör, Fenniakoncernen

Alexander Schoschkoff, EM, CEFA
verkställande director, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

 • verkställande director, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 2017–
 • Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, medlem av ledningsgrupp 2017–
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2017–

 

 Skriv ut sidan