Ekonomisk information om Fenniakoncernen

Fennia och Fennia Liv publicerar årligen sina egna årsberättelser inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Utöver årsberättelser publicerar Fennia och Fennia Liv ett pressmeddelande om sitt halvårs- och årsresultat.

Årsberättelser

Rapporter om solvens och finansiell ställning

Resultatmeddelanden

Ekonomisk information 2019

Bokslutsmeddelande
(Fennia och Fennia Liv)
8.3.2019
Bokslut och verksamhetsberättelse
(Fennia och Fennia Liv)
 
Halvårsresultatsmeddelande
(Fennia och Fennia Liv)
 

 

 Skriv ut sidan