Ekonomisk information om Fenniakoncernen

Fennia, Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning publicerar årligen sina egna årsberättelser inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Utöver årsberättelser publicerar Fenniakoncernen ett pressmeddelande om sitt halvårs- och årsresultat.

Årsberättelser

Rapporter om solvens och finansiell ställning

Resultatmeddelanden

Ekonomisk information 2019

Bokslutsmeddelande 13.3.2020
Bokslut och verksamhetsberättelse 7.4.2020
Halvårsresultatsmeddelande 8/2020

 

 Skriv ut sidan