Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapporten om solvens och finansiell ställning följer solvensregleringen och redogör för bolagens och Fenniakoncernens affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål samt kapitalhantering.

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning

 

 Skriv ut sidan