Registerbeskrivningar

Vi har grupperat information om behandling av personuppgifter genom att ta fram separata registerbeskrivningar utgående från syftet med behandlingen av uppgifterna. Nedan finns beskrivningar över hur dina personuppgifter behandlas när det specifika syftet för behandlingen av uppgifterna är olika, t.ex. vid försäkringsärenden eller skadereglering. Notera att dina personuppgifter kan behandlas samtidigt i flera olika syften. Du får en helhetsbild av hur dina personuppgifter behandlas på https://www.fennia.fi/sv/behandling-av-personuppgifter

Fenniakoncernens direktmarknadsföringsregister

Fennias kund- och försäkringsregister

Fennias ersättningsregister

Fennia Livs kund- och försäkringsregister

Fennia Livs ersättningsregister

Fennia Kapitalförvaltnings kundregister

Fennia-Service Ab:s kundregister

 

 

 

 

 Skriv ut sidan