Om Fenniakoncernen

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar och Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster samt av servicebolaget Fennia-service Ab.

Av bolagen i Fenniakoncernen är Fennia ett ömsesidigt bedrivet bolag, dvs. det ägs av kunderna. Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia-service Ab är Fennias dotterbolag. Eftersom det inte finns några utomstående placerare, kan Fenniakoncernens vinster användas för att utveckla tjänsterna för kunderna.

Bolagen i Fenniakoncernen

Fennia

Fennia Liv

Fennia Kapitalförvaltning

Rapporter om solvens och finansiell ställning

Fenniagruppens rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Årsberättelser

Ta del av Fennias, Fennia Livs och Fennia Kapitalförvaltnings årsredovisningar.

Fenniakoncernens årsberättelser

 Skriv ut sidan