Skicka post

Hae korvausta postitse

Du kan skicka post till Fennia på adressen:

Fennia
00017 FENNIA

 


Du gör en skadeanmälan och ersättningsansökan enklast på nättjänsten Mitt Fennia. Du kan också skriva ut en skadeanmälnings- och ersättningsansökningsblankett under Blanketter och broschyrer och skicka den per post till Fennia, Ersättningsärenden, Kod 5005039, 00003 Svarsförsändelse.

Adressen för svarsförsändelser i försäkringsärenden är Fennia, Kod 5005038, 00003 Svarsförsändelse.

 Skriv ut sidan