Nättjänster

Nättjänster

Via vår nättjänst kan du sköta dina försäkringsärenden när det passar dig bäst

Mitt Fennia sköter du enkelt och tryggt ditt hems och din familjs försäkrings- och skadeärenden. På Mitt Fennia kan du sköta företagets försäkrings- och skadeärenden.

På tjänsten Räkna ut och köp kan du enkelt skaffa nya försäkringar. Räkna ut priset på en försäkring och när du hittat ett lämpligt alternativ kan du teckna försäkringen tryggt med dina nätbankskoder. 

Om du vill ha en offert på hela ditt försäkringsskydd, skicka en offertbegäran via vår nättjänst.

Du kan kontakta oss enkelt även med ett kontaktformulär och lämna feedback med ett formulär för feedback.

Mitt Fennia Kontaktformulär för privathushållskunder
Räkna ut och köp Kontaktformulär för företagskunder
Offertbegäran Formulär för feedback

Nättjänsterna Mitt Fennia och Räkna ut och köp och blanketterna på vår webbplats har skyddats med SSL.

 Skriv ut sidan