Vår personals välbefinnande

Att stödja arbetshälsan och att orka i arbetet är viktiga frågor för oss. Vårt mål är att skapa och upprätthålla en entusiastisk arbetsmiljö, ta vara på personalens fysiska och psykiska hälsa och belöna för goda arbetsinsatser. Dessutom erbjuder vi ständigt våra anställda möjligheter att utveckla sin kompetens.

Våra chefer har förbundit sig att främja en fungerande arbetsmiljö. Ett viktigt tema för chefsutbildningar är att utveckla arbetsmiljön och ge cheferna handledning i sporrande chefsarbete. Våra undersökningar av personalens tillfredsställelse visar att vi har lyckats med våra mål.

Vi vill att våra anställda mår bra och att de tar vara på sin arbetsförmåga. Vårt mål är att främja engagemang i arbetet i olika skeden av karriären. Om din arbetsförmåga är hotad, ger vi dig stöd redan i ett tidigt skede för att undvika att problemen blir oöverkomliga. Så här skapar vi en öppen miljö på Fennia där man bryr sig om varandra.

Vi erbjuder dig utomordentliga företagshälsoförmåner, motionsmöjligheter och goda möjligheter att utveckla ditt kunnande. Fennia har också en aktiv personalklubb där medlemmarna motionerar aktivt, njuter av mångsidigt kulturutbud, reser tillsammans och ordnar gemensamma fester. Vi väntar oss inte att du enbart lever för ditt arbete, utan vi ger dig möjlighet att kombinera arbete och fritid på ett meningsfullt sätt.

Tillsammans skapar vi arbetshälsa. Varje Fennia-anställd kan för sin del påverka välbefinnandet på arbetsplatsen och därigenom hela organisationens välbefinnande.

 Skriv ut sidan