Utveckla din karriär

Utveckla din karriär

Vi når framgång tack vare en kunnig personal. För att säkerställa högklassig kundservice är det viktigt för oss att ständigt utveckla vår personal. På Fennia utarbetar vi en egen studieplan för varje anställd. Studieplanen bidrar till ökad förståelse av affärsverksamheten och stödjer din yrkesutveckling.

Vi har märkt att människor lär sig på olika sätt. Vi stödjer mångsidig inlärning i form av nätstudier, inlärning i arbetet och kursdagar. 

En stor del av inlärningen sker i arbetet. Arbetsrotation ger dig möjlighet att lära dig nya kunskaper, bekanta dig med olika miljöer och främja dina karriärmål. När dina färdigheter ökar, önskar vi att du delar med dig av din expertis.

Din chef stödjer dig i din karriär. Chefen hjälper dig att utvecklas i ditt arbete och bidrar till ökat kunnande med regelbundna utvecklingssamtal.

Våra kunder behöver vårt kunnande. Därför vill vi att yrkesfärdigheten hos vår personal alltid är på hög nivå.

 Skriv ut sidan