Folksam är nu Fennia

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia köpte Folksam Skadeförsäkring Ab och bolaget fusionerades med Fennia den 1 maj 2019.

Vi har samlat anvisningar om hur du ska gå till väga efter ägarbytet.
 

Frågor och svar

Folksam

Hur påverkar ägarbytet mig som Folksamkund?

Försäkringarnas innehåll och villkor är oförändrade. Vi flyttar stegvis över försäkringar från Folksams system till Fennias system. Du ser ett sammandrag över dina försäkringar på nättjänsten Mitt Fennia, när dina försäkringar har överförts. Du kan logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder eller mobil-id på fennia.fi/mittfennia. Eftersom överföringen sker stegvis, kan det hända att alla dina försäkringar inte syns på Mitt Fennia än.

När dina försäkringar övergår till en ny försäkringsperiod blir de Fennias försäkringar. Då får du närmare information om innehållet i försäkringarna.

Påverkar ägarbytet mig som redan är kund hos Fennia?

Nej, ägarbytet varken påverkar eller kräver några åtgärder av dig.

Jag har en försäkring hos Folksam. Vad händer med den?

Försäkringarnas innehåll och villkor är oförändrade. Vi flyttar stegvis över försäkringar från Folksams system till Fennias system. Du ser ett sammandrag över dina försäkringar på nättjänsten Mitt Fennia, när dina försäkringar har överförts. Du kan logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder eller mobil-id på fennia.fi/mittfennia. Eftersom överföringen sker stegvis, kan det hända att alla dina försäkringar inte syns på Mitt Fennia än.

När dina försäkringar övergår till en ny försäkringsperiod blir de Fennias försäkringar. Då får du närmare information om innehållet i försäkringarna.

Kommer priset och innehållet i mina försäkringar att ändras i och med detta?

Försäkringarnas innehåll och villkor är oförändrade.

Jag har fått rabatt på mina skadeförsäkringar tidigare. Gäller den fortfarande?

Tidigare beviljad rabatt gäller tills vidare.

Varför visas försäkringar hos det tidigare Folksam inte i nättjänsten Mitt Fennia?

Din försäkring har inte överförts till Fennia än. Du ser försäkringen i Folksams Kundportal.

Jag råkade ut för en skada. Vad ska jag göra?

Se anvisningar för skadesituationer och direktnummer till skadetjänster på vår webbplats.

Jag har ett oavslutat ersättningsärende i Folksam. Vad händer med det?

Förändringarna påverkar inte oavslutade ersättningsärenden.

Kommer jag att ha samma kundnummer och försäkringsnummer framöver?

När dina försäkringar överförs från Folksam till Fennia ändras både kundnumret och försäkringarnas nummer. Du ser de nya numren i försäkringsbrevet på Mitt Fennia.

Jag har Folksams reseförsäkringskort. Gäller det också framöver?

Reseförsäkringskortet gäller normalt och försäkringens innehåll och villkor är oförändrade. 

Jag har avtal om e-faktura. Måste jag ändra det?

Om du är e-fakturakund med konto i Danske Bank eller Aktia, övergår ditt e-fakturaavtal automatiskt till Fennia och du behöver inte beställa e-faktura på nytt.

Om du är e-fakturakund med konto i någon annan bank, har vi skickat ett förslag om e-faktura till din nätbank. När du godkänner förslaget om e-faktura inom 30 dagar skickar vi dina räkningar som e-faktura också framöver.

Jag har tecknat min försäkring på Aktias kontor/via Aktias webbtjänst. Hur inverkar det på försäkringen?

Aktia slutade fungera som ombud den 6 augusti 2018. Skadeförsäkringarna som sköttes av Aktia överfördes då till Folksam. Nu överförs försäkringarna stegvis till Fennia. Försäkringarna syns i Folksams Kundportal och när de har överförts till Fennia på Mitt Fennia.

Vilket bolag ska jag kontakta i mina försäkringsärenden?

I försäkringsärenden betjänar vi dig på 010 808 188 (mån–fre 8.30–16.30).

Se anvisningar för skadesituationer och direktnummer till skadetjänster på vår webbplats. Du får också hjälp på 010 503 2000 (mån–tis 9–17, ons–fre 9–16).

 Skriv ut sidan