Fennias styrelse 2019

Styrelsen har minst sex och högst tio medlemmar samt minst en och högst fyra suppleanter. Förvaltningsrådet ansvarar för utseendet av styrelsemedlemmarna.

Närmare information om styrelsens uppgifter finns i Fennias bolagsordning.

Ordförande

Mikael Ahlbäck (1963), ingenjör
industrirådet, koncernchef, Ab Rani Plast Oy, Terjärv

 • Fennia, styrelsemedlem 2013 –, styrelseordförande 2013 –
 • Ab Rani Plast Oy, styrelsemedlem
 • HP Rani Plast Ab, styrelseordförande
 • Terichem a.s., Slovakien, styrelseordförande
 • Rani Plast Kaluga LLC, Ryssland, styrelseordförande
 • Nordea, medlem av delegationen
 • Honorärkonsul för Slovakien

Vice ordförande

Matti Pörhö (1952) ekonom, dr h.c.
kommerseråd, CEO Pörhön autoliike Oy, Uleåborg

 • Fennia, styrelsemedlem 2012–
 • Stiftelsen ODL, styrelseordförande
 • Suomen Työkalu Oy, styrelseordförande
 • Garage Equipment Service Ab, Sverige, styrelseordförande
 • VW-AUDI EDC, Tyskland, 1:a vice ordförande
 • CECRA, Bryssel, styrelse, executive board
 • Centralhandelskammaren, valutskottet
 • Honorärkonsul för förbundsstaten Tyskland, Uleåborg

Medlemmar

Henry Backlund (1958), HuK

 • Fennia, styrelsemedlem 2019–
 • Dermoshop Ab, styrelseordförande
 • Guest Comfort Ab, styrelseordförande
 • Mosho Ab, styrelseordförande
 • HSS Media Ab, styrelseordförande
 • Kuva Seppälä Yhtiöt Oy, styrelsemedlem
 • Rådgivande styrelse för Erling-Persson Centre for Entrepreneurship, medlem

Eva Liljeblom (1958), ekonomie doktor
professor, Svenska handelshögskolan, Helsingfors och Lund University, Sverige

 • Fennia, styrelsemedlem 2003–
 • Statens Pensionsfond, ordförande för Placeringsdelegationen
 • Ordförande av Kärnavfallshanteringsfonden
 • Rådet för bedömning av lagstiftningen, medlem

Jyrki Mäkynen (1964), ekonom, EM
vd, styrelseordförande, Oy HM Profiili Ab, Seinäjoki

 • Fennia, styrelsemedlem 2017–
 • Företagarna i Finland rf, ordförande
 • Oma Sparbank Abp, vice styrelseordförande
 • Stiftelsen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, styrelseordförande
 • Finlands Bank, betalningsrådets medlem
 • Seinäjoki ammattikorkeakoulu Oy, styrelsemedlem
 • Seinäjoki stad, stadsfullmäktig
 • Stiftelsen Yrittäjän Päivä, styrelsemedlem

Anni Ronkainen (1966), ekonomie magister
Executive Vice President, Chief Digital Officer, Kesko Abp

 • Fennia, styrelsemedlem 2019–
 • Invesdor Oy, styrelsemedlem
 • The Association of Finnish Advertisers, styrelsemedlem
 • Asiakastieto Group Oyj, styrelsemedlem
 • Nordic Morning Oy, styrelsemedlem

Paul Stucki (1967), studentmerkonom, förvaltningsstuderande
vice styrelseordförande, Orfer Oy, Orimattila

 • Fennia, styrelsemedlem 2012–
 • Orfer Oy, vice styrelseordförande

Risto Tornivaara (1958), kandidat i matematik
Senior Advisor, Sitra

 • Fennia, styrelsemedlem 2019–
 • Onvest Oy, styrelsemedlem
 • Mitigram Ab, styrelseordförande

Tomi Yli-Kyyny (1962), diplomingenjör
verkställande direktör, Caruna Networks Oy

 • Fennia, styrelsemedlem 2019–
 • Barona Oy, styrelsemedlem
 • Försäkringsaktiebolaget Garantia, styrelsemedlem
 • EDSO, AISBL, styrelsemedlem
 • Maanpuolustuskurssiyhdistys, styrelsemedlem
 • Sotavahinkosäätiö, styrelsemedlem
 • Tammisunnuntain kilta, styrelsemedlem
 • Finlands Sjöräddningssällskap, delegationsmedlem

Styrelsens sekreterare

Sanna Elg (1969), JK
direktör för juridiska ärenden, Fennia, Helsingfors

 Skriv ut sidan