Fennia – sakkunnig partner

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är ett kundägt finländskt skadeförsäkringsbolag med djupt rotade rötter och värderingar i företagande. Till Fennias verksamhetsområde hör lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar, som bolaget erbjuder företag, företagare och privathushåll. 

Våra dotterbolag är Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster och servicebolaget Fennia-service Ab.

Vi är en pålitlig och sakkunnig partner som täcker kundens risker så bra som möjligt. Våra försäkringsproffs ser till att alla våra kunder erbjuds en skräddarsydd och kostnadseffektiv försäkringslösning.

Hos oss är bra service inte beroende av om du är en stor eller en liten kund. Välkommen!

Vår verksamhet styrs av värderingar

Fennias värderingar är högklassig service, inspirerande atmosfär, ständig utveckling, resultatinriktad verksamhet och företagande.

Läs mer

Förvaltning och ledning

Styrelse

Förvaltningsråd

Ledningsgrupp

 Skriv ut sidan