Fennia Livs styrelse

Styrelsen har minst fyra (4) och högst sex (6) medlemmar samt högst två (0-2) suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utses för ett år i taget.

Närmare information om styrelsens uppgifter finns i Fennia Livs bolagsordning (på finska). 

Ordförande

Antti Kuljukka (1961), pol.mag., eMBA
koncerndirektör, Fenniakoncernen
verkställande direktör, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

 • styrelseordförande 2017–
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 2017–
 • Finans Finland, styrelsemedlem 2007–
 • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, styrelsemedlem 2015–
 • Trafikförsäkringscentralen, styrelseordförande 2011–
 • Jääkärisäätiö – Jägarstiftelsen sr, styrelsemedlem 2012–
 • Orienteringsstiftelsen sr, delegationens viceordförande 2012–
 • Förbundet Pikaluisteluliitto, styrelsemedlem 2016–

Medlemmar

Juha-Pekka Kallunki (1969), ED
professor, Uleåborg universitet

 • styrelsemedlem 2019–

Harri Pärssinen (1963), ekonomie magister

 • Fennia Liv, styrelsemedlem 2019–
 • styrelseordförande, Ernst & Young Ab 2013–2018

Simo Sarvamaa (1961), FK, SGF
aktuariedirektör, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

 • styrelsemedlem 2018–
 • Fennia Skadeförsäkring Ab, styrelsemedlem 2018–
 • SS Global Optimum Oy, verkställande direktör och styrelsemedlem 2013–
 • SS Propsargro Holding Oy, styrelsemedlem 2013–

Sekreterare

Sanna Elg (1969), JK
direktör för juridiska ärenden
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

 

 Skriv ut sidan