Fennia Livs ledningsgrupp

Alexander Schoschkoff (1972), EM, CEFA
verkställande direktör

 • medlem av ledningsgruppen 2017–
 • medlem av Fenniakoncernens ledningsgrupp 
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2017–
 • Avara Oy, styrelsemedlem 2019–

Johanna Ahvenainen (1977), VH, tradenom
direktör, juridiska ärenden och compliance officer

 • medlem av ledningsgruppen 2016–
 • Finans Finland, medlem i livförsäkringsverksamhetens lagkommitté

Ari Koskinen (1964), fil.mag.
direktör, produkt- och serviceutveckling och dataadministration

 • medlem av ledningsgruppen 2007–
 • styrelsemedlem i Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Juha-Pekka Kurttila
direktör, försäljningschefer

 • medlem av ledningsgruppen 2018–

Päivi Ojala (1958), fil.kand., SGF
aktuariedirektör

 • medlem av ledningsgruppen 2004–

Kari Wilén (1964), MBA, GFE
direktör, försäljning och kundrelationer

 • medlem av ledningsgruppen 2007–
 • Elite Fondadministration Ab, styrelsemedlem 2017–
 Skriv ut sidan