Fennia Liv – för ditt företags, ditt och dina medmänniskors bästa

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har specialiserat sig på frivilliga liv-, spar- och pensionsförsäkringar samt på försäkringsmässig kapitalförvaltning. Bolaget ägs till 100 procent av Fennia.

Vi hjälper våra kunder att nå framgång genom att säkerställa deras ekonomiska trygghet med hjälp av riskhantering och kapitalförvaltning. Företag, företagare, privat personer och privathushåll har nytta av våra mångsidiga tjänster och får hjälp av våra experter.

Fennia Liv är ett växande och dynamiskt bolag som reagerar flexibelt och snabbt på marknadssituationer. Våra flerkanalstjänster och personlig service utgör en utmärkt grund för långvariga och framgångsrika kundrelationer. Våra personförsäkringstjänster är lättillgängliga också för alla Fenniakoncernens kunder – alltid med kvalitet och sakkunskap.

Styrelse och ledning

Styrelse

Ledningsgrupp

Samarbetspartner

Vi har tillgång till ett omfattande partnerskapsnätverk, som vi har ett intensivt samarbete med till förmån för våra kunder.

Läs mer

 Skriv ut sidan